Saturday, June 18, 2011

text || Noel Canlas


transcription3

o 1 X a J r 4 G 0 d P H y c u v I M P 4
= export physical god
Y c K 4 A w 0 G G t v j m G W M h v a 5
= yawning world gem
r F j o R 2 4 0 X y 5 v g h R k I e x W
= formulate complex wave
E N R d X K U R u R o G W c X z A h Y Y
= end rogue galaxy curl
z c A c L g Y I q 8 Y 0 m y a F h Y r H
= myopic flash calamity
q R p O p a c q g F g 6 R x 6 U 0 a D N
= opaque runner bend
a 5 n L Z O n E u a z j p N Q E N 0 w E
= zone in the queue
H y p J R 8 8 q K 6 I k U Y l y R M N 6
= hypnotic quick mine
7 0 B N G K f S Y x 1 t b X 8 M J o M q
= obvious systematic
1 J I B O q 1 q V 5 Q 5 I v 6 F K O D X
= borderline quotation
1 j G K P o h d U Q c n T Q P d 7 z f j
= greek found entropy
q V A Y 2 I t r Q L V v Q 5 V s 3 V P k
= well adventure speaks
L Y D g 2 U I 5 Y a C H 5 c H T Z A N h
= lead liquid channel
0 k c Y b R X m x n R i M I 7 J N k V D
= break mixed-mind key

No comments:

Post a Comment