Wednesday, May 11, 2016

2 pomes || billy bob beamer

pome [September 14, 2010]

sk
in
ny

situ
at
[freak]
ion
s
situ
at
i
[fumble]
on s s
it
uat
i
on
s
[fluck]
sit
uat
i
on
[flat]
s
situ
at
i
on
sit


seen
[fired]
dif
fer
[ferrous]
rent
ly e-

death
o
ver
an
doutPOMEjej ug i gi
i" r" - VMW, ZJr imm il WjW' WaW - ' ' ' Moni lth hat th wear! aTi gift, that Vrear pollNB ha ate.sIt jiwot no more 10 lt in tyi, eoiorvn take tbie. tip, and i - . JutThiVutori get whet'a fil and qoelkuy, wear JJOILN - I fThl - stirie 1 1 , i headquar for 5H tutelteg., ' - W , Ofly. hW Mm that, have, the tamp ,ef ep Dr - vat of tNu nrtloiL ' - ' ' ' . – HUH NIH tR TO UBU, " r,H. BOHWE &BRO. i - 4'an"1t1i.Clli - ! V ? rrrrni 7," " ' "f .'. '.'"",' 't'rpribiuiia, r1! :?fmi), - .or',"At .a 4 Ml. - in'T ii ..,. - ' J i1 pl III ' &y every, day m the yar. IC IA T gO, . it fyp V fiN MiSfYr KT', COMPANY. r T.I No, 11. EsS,T' WAVN B. JOURNAL. , f A9UBHCO . !. S&31&mf.i, t – teUl vt tAfth Fov t WaM'oMA flio wrrr Mean - i.n Mi Huar. - ;X;V ,?"w or j tutu Mec xim oNi f vur - iru:t ' tf.T?ynw f tvMU.l.k. '.!.... ..II MOt T itAt rn.iiiiLm inviN ,,Cii Hy wun - Madeyane - ear. ,M.M ,' en M.,' Ml druj one mont tot. ..... .4 o - r, wo - ia... j e - rii,......,... . Ml, . r without iiw nw,lwiM.)ti.i,. 7tit - . araw vaw ii Va Ma - ' )"'"l' " i.r.ri'i1' ''I. '" W.t tui sLeep iay.N ev.m hec .28. .180. ,iiii,,li E.jog I cit';raw'f4t r' Kit H lY tUV eWi i' ecWaM' fi'W - '(4tibl el MiMjinn ( il KOOi. ' II will :.tll tlch tenu( raw1lmal nJa 5y.'I if.i,i.7i 7A?Y.if I i,'.i - iii y Jalort WeyehMoMU tort 0 all M11L f fanlaxMion ,t, una for a Wa: ,'''".rv"ii: ' i If flaunt ii 'a maltatat mr atut luiral hiMral ., - ,. j. - t. - r; ikrOH - t - j - 'amounta - to I.0.000. hopMotir quotar prica tor in paaaaniry pay - foyro ma aiory. fuja pomp oi ana ; !! - . U clap jrea'Cait faj puu Uia ln qrent mucana irr f ijaw am cia hayaya wiu ma iwi a ' of :fr. ."William r. Ia. b."oi7 tol nc.Va;'; Jaa'a , ataaaiot - lC im than 'a au al ta a all lon tham lta.7tIJ tiji maa1 "k All ul kAj .. !. HaP A yiy "! piv i - fi - . T" " "!Wrb M.'!6r'ft, - 'WooDr'' - ooo - 'i - a - ; n. I B - . M' clothing 'm Jatinl, th man o ,'1 I iW,I h oil aj id clot falcons "."li' ha ala van r. ra aAa ta. timml an In - fog;Mr t;Mr M jo jr wha loh not libi. can t K fl 'or I Wa f'Ro t l - MoWo "Aim V - "!'.( c','; BoWL mo M'li – at iuru, f .aTA' - .'foj'.' - 1' :.'. r.r. M )l;T - .'Warth ot; i braxcathr  Oral conijaw now thar hava perauad fork capt tall ata to form .4;ll,t)(K),0V, aam paaj to mnuftufa ., ato 'aTopl - - a, ThoW lok Mo totWoMno noJ.'Ja it - ' filijiirl - .'mi - si - loe rilr tao ot iiija, a a , pr – u oa jiv' nif auf O je parmn "yao pia ,: WU i'ar plua;funda. teee(,taa tit tin with .: : !' tiltil ""i ri'"i"fi," " ' ' Aw'iy -i v ' 'i' '' ssss - ''' ,",r","a' "' . ir Ur'taia;.te?l - 11th.ra - ara J; ;t 'li Jan f.wild awa'IW, orphan amon.' Jot , ocLiaan,voWiOia Noioinf a. wowa pa ji NMaAyaraa pr action tnatwauKi loroa i i a n i i ti I n i - i - fta. it – na aiHii Ka i niw'wipwif - i iv 'vivum - iu fuv - - aaa - a ' vov ., iU fla,MU ui ui ki mi uuu wak - wi uu yari Valcra ., '; .'., .. ... a - :. Ja....' ... ' . '.. i t v., ro Io r - corrupt cop rop rof oto tolona cau tht In th e & L & fe I'M' ' i g; f tit f f f W Bc UU  lnf y tltat lon. l 'IlToa oompa oUa ar – conat a atlr TVrVlg to'.'Wopt waya and mean, and I rovJdf' p pl lanc ta fo tba pra van t ton , '41 ida ne and hu man Urea. T he iCTi ianUfo foen trav eler ara no aiu at.r - Ur - tra tram ilan ctr. Bat rni .ow mra1 ap pear. to pa . In dll tar ant t t tut W( Ct th t l ramp loyea, aid (aw at Hadai kaa paan "mada In; ta dl racUon i 'at '" pra rant lon ' ot ' deadly ao cld eat a or , fiM - piC i .fai ipa - i'fro ln' bun - lo, or dain p – p olao ned mlnaa. Tha rao ent bof T at,Ca brry,nj – o ohat tio rar ana 'i:jo" ' - - a aluaitjr. Lec Ulatlon ia laDt mt Una, ' ' .'M - - " - ,! nii'iil ii gi.iiiti'm.i Wafra "an Xti mil lion 'pov nda’ of Id tat M  b – c  0.' - d – a   arly (pur  Un 4 tb tr - OUtr of t ba oth ar t pa' of V tab aceo waa (Town n th Un l tadar B tataa In 1101. M cor - ln - .to a bulletin mu4 b tot id epart tanaot of . ap - lacul - torav Kant at ky   leaaa ail tb aUtaa In W ' ?) ( tobatto grown. , ' prodoclng nor ' 't ba , - o o a – t blrd o( t ba ero a. 'VoVohUa oma to - boca It pra due ad In al rnoat ararf at lata laaa than ). pair. Tan t.vO(t Ma oounufi Tif Please forpawniwa at or tb aill laa iaal popl ' ' rotr, "Texaa being tha only tr a in - Mila - - 'pi – wt pp r'vut;' tan .i wu ic ;,a man atry baa giMed mench Importance. ' t - ,f ii' . c i' i : T b U .ye ar .tha; er man navy la to ec - tboutJoT.lcOW more" than ever b fora. That turn VIU ba added to tha hlgheat Grarlout outlay upon   marl - ; Ji Urn toi xaa a U w empire aa a part' of the policy ft f ei pabelon at e ea. W h loh baa , cau aed Kag land " luch . . anxiety durlog t bai laat ya - r or two. mean moA,forAaiTan power and - tor the tot arna t lap  r tarpoet I  on 'e( th e O erman ation; Bu, daring tha' eimlng year the coet of tha Oerman navy wlU, fal) tan piff

No comments:

Post a Comment