Thursday, June 4, 2015

4 pomes || billy bob beamer


POME

‘’ni op

h’’pe

oei08ra

f98fha

4josuha

ijguij9rst

g89ruen2

gruvvar9an

avpew84u94di

jodsuy849hwr

fuisd d klkd

d dvd h8re99hd

tuixheg9ruh8wa

ifnvfvrePOME
>f/part…||\er|ial
,fr.pocketsleep
 
 
Co.lo.          Cl.           op
.
. s
le pat a
Go Thi tih.dal /

. a ser.Fr um O  th          o.
Alt mmm    o.
O   M t   slun r ie hit zha D
 
thid

B      slpa.ot ital I o |m
i.            e.,  at
ne Ahdalit
.ea

Lh.        Bck.    Lct.

  
fy. POME

|s| al,  lyi.n th da,sh .ad          . o ws

,’ d  res,s,th e.un aft   erno on

po  rt,  i   o,      .         |ns|   m al l

cr rat e.d stih.hipfo.r,m .,lati      ons

nonse.po,nti.fanswe,le.|s,s |\ ator ,em

bla,’go.r , ,                         tun ia.

sspli,’nit.

ey eh   ?
 
POME fr.pocketsleep
Word dustliacien
toweightdown
 
o mon. gen rou nebri dodid gun ror
n0 go o hing rin rid wall nof
nos fuau bab hu hu au aun fa slad
rort usl didi
niro girna       nilk lidfak fogni p ing
on gor paf srig  mit wisan gern om ti mto m re
wid en so sel oka das od don con tru si cu p i h oric
di di cy o io nety ty
schis y l mi ts yio nlr  ig lo o par tiating  nutmas rast bam anfob
msra sat inr  tog  g to o o ve ecls tor isl pt im todr tord syr
mbum fup bury ity etou f fe tst fidn bn ri li inv eg ypt
jin ouf ino foo ongo r/p/f s.r.g mitswan sgern om
tumtumre
wid en soss elo kad sid do n con i cup horictru si
di det yt ty  ic y onion
 
jo oi wist
joui dir her tres re hydra j iar ra aid is niv
lnlica can o fihah fo giaf cl 0th 0
not since many ter ase uni var se all
glib b ert syind lofi
nitya got nogor ouyotr where why equate
o mou on gro go  ranro
onogo ohi  om ridwill nofing
nosefu  bulb hu huf slad    ud u n
tule   did is us
nadron gir       ging ping
ongo  /f s. g mitswan s’gern om ture
widen ssselo kadsid don coni cup horictru si r/p
didety ty  icy o nion mt um
schis y lamits yio r.n lr igloo parting nut msart bomnfob
ms ritin ratog! Gato o ove ecisl r listor  lasto  to
 
 
ii.
 
mubumfup!! Buryi ty e touffe ta sasan  tofid  living
journo  ino foo[undo    o
j oi o   st
jou I  d dr   'sn vsnv'
lnlic    c no  fih hif  g  if cla
not s i n av  rse ce many  ter se uni
esret nammanot csince
glibb rts yin dlfi barts
nit yag t zig ri outr whequat ere why ey eh?
 

No comments:

Post a Comment