Monday, June 11, 2018

Jeff Bagato - One Gonch poem

Nag Nag Nallanach Gonhal

O O ogallo nag naga nachalla
choc conacho onagallon
clannagh anag conchonoch conchan
aga aga nachanallach
nog nonnacho locoa lannagh
llaanach allagan glanog holloch
lonchoncha canca gnagal
callach ognal anlochana anlachana
ga gan gonnoch ollagonnagon
hogal chlochanal lacha allanaganoch colh honca
callanach achlanog nog nochlan agallanog
glannoch hallah chanogh congano go go clag
achla nognal gallanach ag collah chollon
O O ganach
O O gallanach
O O nagallonaga noch hagganacha
O O callan O O clanagh
O O achlan O O naglanal
O O onollaanahon ag onoch
Ag ag ag ag achallanag nochlan honall
gallach chagnollo con holh hagnoch
chohach canlanach hogana hogana hogona
nonnachon an nonnachon cannach
chanallog na colh aglano agna glaanogolla
calla callach calloo
calla callach callanog
O O chlanoch anchallag oglogalla loch hogna
achano ach lan onganoa
nog hoclanoch nog cannocho
nog nog hannochonal noch allaano
ollanoch ollanoch ochoa
calcolh cochan glanoch ag nanochon
ogallon lon aglanach anollon anoll
achanoch allanog chach laan llonocho na clan gon
gallanochan canco ancha hoch anachallana
llaaga llaaga laaga nachon lochal hallanach
anallagannoch callach naganocha gaan onnaganon
nallaga hagachan chac achallach allagan
allagano ag nachallonach glannal
nochon nach nollon anagallanoch col hallaga
allach glaan nog acallo hoclan
anagonon choclac allach
gon halla gon
gon challanoch gon
agano laga hallach
nalla nach hacha hoc chachoco
allaganach con hallag llaana loglan
glachal hallacha hagla nach och lag
locha ochnaggonal lach hallanagonnocha
an gallano noc nachla nachla nog


No comments:

Post a Comment