Monday, May 8, 2017

3 poems || József Bíró



LITTLE IMPORTANCE

..  .  ........ .... .......
......  ....  .  .... ......... ,
......  ......  .  ... ........  ......
.  .......  :   ...  ....  .  ....  ...  :



..  ....  ...  ....... ,  ............
... ...  ....... ,  ...  .......  ..  ... ,
.  ........  .  ... ......  ........
.  .....  ....  .....  ...... ,  ......  ..... ,



..  ....  .......  ..  ......  ......
.  .....  ...  .....  ........  ...... ,
...  .........  ...  .........  ......... ,



...  ....... ,  .......  ....  .... .
..  ..  ......  .......  ..... ,  ....... ,
...........   betrayal    -  (  !  )  -





AS  .  NN  .  TA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAb
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAb
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAb
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAb
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAc
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAd
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAc



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAd
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAc
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAd



INTERNATIONAL POEM

hiju    hijü    hijau    hiju
pszí    píc    pszíé    píc    píc
tjié    tjié    ki    ki    ki
pié    pié    pszíé    pszíé    pi



hié    hiáé    kik    kik    kik
híjjé    híjáé    kikikikikik
kli    kli    kli    pirri    pirri
pirri    pirri    cikk    ci



gjak    gjak    gjak    kveek
kveek    kveek    cikk    akk    cikk
tikk    tikk    kví    kví    kví
hui    huig    huhú    íí    íje    í



hu    hu    pszíje    psíje    íje
brük    brük    krük    krük    krük
rek    rek    rek    trek    trek
kvák    kvák    kráá    kráá    krrr


No comments:

Post a Comment